Poplatky za littering

Společnost STEPA s.r.o. bere vážně závazky k ochraně přírody.

Proto při prodeji jednorázových plastů, na které se vztahují poplatky za littering, vybíráme jen ověřené a spolehlivé dodavatele. Můžete si tak být jisti, že veškeré poplatky za littering jsou již zahrnuty v ceně výrobku.

Potvrzení o uhrazení poplatků dodáme na vyžádání.

Littering 

Co je vlastně LITTERING?

V novele zákona o obalech je v § 10a definována povinnost pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly, hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů.

Např.: jako obchodník uvádím do oběhu plastové kelímky, do kterých čepuji pivo na festivalu. Musím zajistit, že za tyto kelímky je odveden příslušný poplatek, kterým se příslušným obcím uhradí náklady na úklid odhozených kelímků. 

Poplatek za littering

Jak hradit poplatek za littering?

Pro splnění legislativních požadavků stačí, když jeden z dodavatelů (z celého dodavatelského řetězce) poplatek uhradí a podá příslušné hlášení. Pokud tedy poplatek uhradí výrobce, nemusí jej platit velkoobchod, ani maloobchod (či jiný koncový prodejce). Neuhradí-li jej výrobce, musí jej uhradit velkoobchod nebo maloobchod (či jiný koncový prodejce).

Proto se vyplatí nakupovat od prověřených dodavatelů, kteří se můžou prokázat potvrzením o zaplacení poplatku. Odpadne pak starost s vykazováním a placením poplatků.

Zdroj a další informace na stránkách společnosti EKO-KOM.